GRAFISME               IL·LUSTRACIÓ              PERSONAL              INFO
ARMATS AMB ROSES

Obra solidària per a l’iniciativa “Armats amb Roses” col·laborant juntament
amb l’agrupació Gràfica Activa i amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

I l·lustració digital, 2020.
Més informació: https://www.instagram.com/armatsambroses/?hl=es

︎ nil.morist@gmail.com   
©Nil Morist, 2022.